ເທັກນິກການປາດເນື້ອປາເຊວມອນ

Posted by Sysay Khoungkhakoune on

ເວລາເຮົາກີນເຊວມອນເຮົາກໍ່ມັກຈະໄດ້ກີນຕາມຮ້ານອາຫານຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ເຄີຍຕ້ອງມານັ່ງຊອຍເນື້ອປາເຊວມອນໃຫ້ເສຍເວລາ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າເຊັບຝີມືດີໆ ຍັງຕ້ອງອາໃສເທັກນິກພິເສດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປາເຊວມອນມີເນື້ອງາມແລະຄົງຄວາມສົດໄວ້ຄືເກົ່າມື້ນີ້ທາງ Shopping-d-makro ມີເທັກນິກດີໆມາແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້: • ສຳຄັນຄືມືດຕ້ອງໃຊ້ມືນດີໆຄົມໆ ມືດຊາຊິມິຂອງຍີ່ປຸ່ນມັນມີລັກສະນະສະເພາະ ຄືມີຄົມດ້ານດຽວເອີ້ນວ່າ Chisel ມີປະໂຫຍດຄືເຮັດໃຫ້ຕັດໄດ້ທາງດຽວແບບຍາວໆ. • ຢ່າງທຳອິດມືຕ້ອງສະອາດບໍ່ມີກີ່ນນ້ຳຫອມຫຼືນ້ຳຢາລ້າງມື. • ຜ້າສະອາດໄວ້ເຊັດມືດ. • ປາຕ້ອງມີອຸນຫະພູມພໍດີ ບໍ່ແຂງຈົນເກີນໄປຫຼືເຫຼວນ້ຳນອງ. • ເຮັດຄວາມສະອາດປາ. • ປາດປາຍຫາງ ກົດມືດເປັນສາມຫຼ່ຽມໃຫ້ກົງກັບຫົວປາເພື່ອເອົາຫົວອອກ. • ປາດຂ້າງທີ່ສັນຫຼັງຂອງປາ ແລະ ປາດຂ້າງຫຼັງຝັ່ງທ້ອງຂອງປາ. • ດຶງປາຍຫາງທີ່ປາດໄວ້ ໃຊ້ມືດປາດຕາມແນວທີ່ປາດໄວ້. • ປາດເອົາກ້າງທາງກາງອອກ ສ່ວນກ້າງນ້ອຍໆ ໃຊ້ແໝບດຶງອອກ ປາດໝັງທ້ອງອອກເພື່ອໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ເນື້ອປາສີສົ້ມ ຕັດເຄິ່ງແລ້ວປາດແຕ່ເນື້ອອອກມາ. • ຕອນຊອຍອ່ຽງມືດ 60ອົງສາ ເອົາອີກມືທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບມືດມາປະຄອງປາບໍ່ໃຫ້ເນັງຕິງແລ້ວປາດລົງບາດດຽວໃຫ້ຂາດ. Credit: www.Food .MThai.com